Tietosuojaseloste

 

TIETOSUOJASELOSTE

AT-TURVA Oy:n Helpdesk palvelu

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: AT-TURVA Oy
Y-tunnus: 1979737-1
Postiosoite: Kirvestie 7, 39200 Kyröskoski
Sähköposti: tuki(@)at-turva.com
Puhelin: 040-531 1649

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Nimi:
Ari Saari, Toimitusjohtaja
Tommy Salonen, Asiakkuusjohtaja

Postiosoite: 39200 Kyröskoski

Puhelin:
040 5319278, Ari Saari

Sähköposti: etunimi.sukunimi@at-turva.com

3. Rekisterin nimi
HelpDesk Lähitukipyyntö järjestelmä

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään
– henkilötietoja
– ongelman kuvauksia
– laitetietoja
– ip-osoiteita

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja
– nimi
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– Laitteen ip-osoite
– Laitteen nimi

Rekisterissä olevien tietojen julkisuus tai salassa pidettävyys
Henkilö- ja muita tietoja käsitellään ja luovutetaan vain lainmukaisiin käyttötarkoituksiin, joista säädetään tarkemmin henkilötietolaissa (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999).

5. Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin pito perustuu

– henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohtaan liittyen lakisääteisen tehtävän hoitamiseen sekä 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan asiakassuhteeseen perustuen.
Järjestelmässä olevien tietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota kansalaisille helppokäyttöinen tapa kirjata tukipyyntö ja seurata oman tukipyynnön tilaa. Henkilön tallentamia laite ja ongelma/ratkaisu tietoja voidaan käyttää apuna ratkaisemaan yleisiä ongelmia. Sen lisäksi järjestelmässä olevia tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• palvelun toteuttaminen
• asiakaspalvelun ja toiminnan kehittäminen
• analysointi, raportointi ja tilastointi
• muut vastaavat käyttötarkoitukset

Henkilötietoja säilytetään järjestelmässä toistaiseksi. Vapaaehtoisesti luovutettuja tietoja henkilötietoineen säilytetään niin kauan, kunnes henkilö poistaa tietonsa tai pyytää niitä poistettavaksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• henkilöltä itseltään erilaisilla menetelmillä,
Tietoja voidaan luovuttaa kirjallisena tai sähköpostilla.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat järjestelmään tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Kielto-oikeus ja suostumus
Suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn antamalla suostumuksella.
Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille ilman henkilön suostumusta.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterissä olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne AT-TURVA Oy:n työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Käyttäjällä on oma tukipyyntökohtainen ID järjestelmään kirjautumiseen. Käyttäjän pääsyä asiakastietoihin hallitaan käyttöoikeuksin ja toiminnoista pidetään lokitiedostoa.
Palvelu toimii ympäristössä, joka on suojattu palomuurilla ja SSL suojauksella. Palveluun otetaan yhteys suojatulla verkkoyhteydellä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain palveluntarjoajan nimetyt henkilöt.
Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

9. Tietojärjestelmän julkinen osoite
Järjestelmän julkinen osoite on https://www.at-turva.com/helpdesk/